Στον χώρο του Φεστιβάλ θα λειτουργεί Στέκι των Νέων Στρατευμένων όπου οι επισκέπτες θα έχουν τη δυνατότητα να έρχονται σε παφή με τις θέσεις και τις δράσεις του ΚΚΕ και της ΚΝΕ για τα προβλήματα των νέων στρατευμένων, αλλά και των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας.
Οι επισκέπτες θα μπορούν να προμηθεύονται την έκδοση «Φύλλο Πορείας», καθώς και άλλα υλικά και ανακοινώσεις που αφορούν την στρατιωτική θητεία και τη ζωή μέσα στα στρατόπεδα.